WARIANTY UBEZPIECZEŃ

ZAKRES UBEZPIECZENIA - Wariant podstawowy WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
1 Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 20.000 zł 30.000 zł 40.000 zł 60.000 zł
2 Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca , udar) 10.000 zł 15.000 zł 20.000 zł 30.000 z
3 Zgon Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
4 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku , w tym oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym 100 zł za 1% 150 zł za 1% 200 zł za 1 % 300 zł za 1 %
5 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu 100 zł za 1% 150 zł za 1% 200 zł za 1 % 300 zł za 1 %
6 Pogryzienie, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu ? nie dłużej niż 90 dni 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
7 Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokokową i pnuemokokową 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 z
8 Koszty przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej 500 zł 750 zł 1.000 zł 1.500 zł
9 Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (pobyt powyżej jednej pełnej doby, max. 90 dni) 20 zł za 1 dzień 30 zł za 1 dzień 40 zł za 1 dzień 60 zł za 1 dzień
10 Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego na terenie RP ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych) Do 3.000 zł Do 4.500 zł Do 6.000 zł Do 9.000 zł
11 Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego za granicą ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych) Do 2.000 zł Do 3.000 zł Do 4.000 zł Do 6.000 zł
12 Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego 800 zł 1.000 zł 1.300 zł 1.600 zł
13 Zgon rodzica Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
  Składka od 1 osoby : PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI 26.00 PLN 32.00 PLN 38.00 PLN 55.00 PLN
  Składka od 1 osoby : POZOSTAŁE SZKOŁY 36.00 PLN 45.00 PLN 54.00 PLN 77.00 PLN
    Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz