Masz pytanie dotyczące ubezpiczenia?
Skontaktuj się z naszym agentem!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email przedstawicielstwo.konin@uniqa.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.ubezpieczeniedzieci.uniqa-konin.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email adrian.odrowski@uniqa.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.ubezpieczeniedzieci.uniqa-konin.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
  1. Dane osobowe Użytkownika podawane podczas rejestracji usługi tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu przetwarzane są w celu prawidłowej identyfikacji Użytkownika i realizacji usługi,
  2. W celu optymalizacji i polepszania usług będą przetwarzane informacje tj. marka, model i system operacyjny komputera, identyfikator aplikacji, wywoływane funkcje w aplikacji, pliki cookie.
  3. Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, a także dochodzenie i obrona przed roszczeniami;
 4. Podstawa przetwarzania danych Użytkownika przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. jest: 
  1. akceptacja Polityki prywatności będzie rozumiana jako wyrażenie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na zasadach zawartych w Regulaminie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Zgoda może być w każdej chwili przez Użytkownika odwołana.
  2. prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, a także optymalizacji i polepszania usług;
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom) przy obsłudze Systemu On-Line (np. dostawcom usług IT) i realizacji usług w jej ramach m.in.: SMARTHOST SP. Z O.O, Google Analytics
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. na świadczenie usług w postaci dostarczenia Użytkownikowi Systemu On-Line.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. do żądania od Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,
  2. do żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Użytkownika,
  3. do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika,
  4. do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika,
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. wycofania zgody,
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych w ramach systemu Sprzedaży On-Line.