Masz pytanie dotyczące ubezpiczenia?
Skontaktuj się z naszym agentem!

WARIANT IV

Aby dodać wybrany wariant do koszyka, uzupełnij dane dziecka.
Jeżeli polisa ma obejmować więcej dzieci, skorzystaj z przycisku DODAJ DANE KOLEJNEGO DZIECKA i uzupełnij jego dane.

Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU. Przedmiotowe informacje są również publicznie dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/dane-osobowe.

DANE DZIECKA